Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.43, z.3 = 432 (1990)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Narodowe bezpieczeństwo Polski a perspektywa zjednoczenia Niemiec / Marian Moraczewski -- Zakres i zasady jedności Niemiec / Tadeusz A. Kisielewski -- Charakter polityki zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec / Mieczysław Tomala -- Przekształcenia zagranicznych inwestycji bezpośrednich / Józef Rutkowski -- Miejsce Rady Europejskiej w strukturze Wspólnot Zachodnioeuropejskich / Jerzy A. Wojciechowski -- Podstawy prawne funkcji konsularnych / Stefan Sawicki -- Europejski porządek informacyjny / Michał Szulczewski -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Inicjatywy ustawodawcze "Zielonych" i SPD w sprawie odszkodowań dla ofiar zbrodni hitlerowskich / Jan Barcz -- Kodeksy GATT / Anna B. Kisiel-Łowczyc -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Urszula Płowiec: Polityka gospodarcza USA wobec krajów socjalistycznych / Longin Pastusiak -- Wiesław Dobrzycki: Ameryka Łacińska we współczesnym świecie / Ewa Kinast -- The Two German States and European Security / Katarzyna Żukrowska -- Simon Duke : United States Military Forces and Installations in Europe / Paweł Wieczorek -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1990

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.