Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.43, z.4 = 433 (1990)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Udział państw Europy Wschodniej w europejskiej współpracy ekologicznej / Marek Pietraś -- Perspektywiczne kierunki przemian międzynarodowych / Michał Dobroczyński -- Polityka ZSRR wobec obcego kapitału inwestycyjnego / Jan Woroniecki -- Trzecia Dekada Rozwoju ONZ i perspektywy Czwartej / Szymon Balbin -- Finansowanie operacji pokojowych ONZ / Andrzej Abraszewski -- "Otwarte niebo" - nowy wymiar zaufania / Władimir Bogomołow -- Współczesne teorie międzynarodowej działalności gospodarczej / John A. Cantwell -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Poięcie "dziedzictwa kulturalnego" w prawie międzynarodowym / Anna Przyborowska-Klimczak -- Funkcjonowanie kapitału zagranicznego w Polsce / Krystyna Gocłowska -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Marek Grela: Polska a stosunki Wschód-Zachód w latach osiemdziesiątych / Roman Kuźniar -- International Incidents. The Law that Counts in World Politics / Andrzej Zdebski -- Nukleare Abschreckung - Politische und ethische Interpretation einer neuen Realitäit / Marian Dobrosielski -- Mieżdunarodnyje otnoszenija w Centralnoj Amierikie i Karaibskom Basiejnie w 8O-ch godach / Iwona Wyciechowska -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1990

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.