Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.44, z.2 = 442 (1991)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Paryski szczyt KBWE / Marek Grela -- Polska a nowy ład polityczny w Europie / Stanisław Bieleń -- Japonia: działania na rzecz osiągnięcia pozycji supermocarstwa / Władysław Góralski -- Bezpieczeństwo na morzach / Leonard Łukaszuk -- Europa Wschodnia: anatomia upadku systemu / Laszló Csaba -- Teoria geopolityki a realia Europy Wschodniej / Jerzy Ciechański -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Stany Zjednoczone a azjatyckie kraje "cudu gospodarczego" / Andrzej Ławrowski -- DOKUMENTY : Paryska Karta Nowej Europy -- RECENZJE : Robert Rajecki: Stolica Apostolska wobec rozbrojenia / Franciszek Gołembski -- Katarzyna Żukrowska: Broń na sprzedaż. Kompleks militarno-przemysłowy a zbrojenia / Jadwiga Stachura -- Richard Rose: The Postmodern President. The White House Meets the World / Longin Pastusiak -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działałności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1991

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.