Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.44, z.10 = 449 (1991)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Nowa polska polityka zagraniczna / Roman Kuźniar -- Polska i Niemcy przed nowym etapem wzajemnych stosunków / Mieczysław Tomala -- Polityczna integracja Wspólnoty Europejskiej / Zdzisław Lachowski -- Strategia krajów EFTA wobec Jednolitego Aktu Europejskiego / Jolanta Adamiec -- Rola Japonii w gospodarce światowej / Edward Haliżak -- Ekonomiczno-społeczne podziały świata / Zbigniew Dobosiewicz -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Rada Europy wobec problemu mniejszości narodowych / Bożena Gronowska -- RECENZJE : Longin Ppastusiak: Dramatyczne sześć miesięcy / Michał Dobroczyński -- Michael R. Lucas: The Conference on Security and Cooperation in Europe and the Post-Cold War Era / Szymon Drabczyk -- The American Trade Strategy. Options for the 1990s / Jerzy Jaskiernia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1991

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.