Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.48, z.4 (1995)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Perspektywa rozszerzenia UE a procesy transformacji w Europie Środkowej / Henryk Szlajfer -- Konferencja Międzyrządowa 1996 państw Unii Europejskiej / Stanisław Parzymies -- Unia gospodarcza i walutowa - perspektywy ustanowienia do końca XX w. i wpływ na kształt Unii Europejskiej / Leokadia Oręziak -- Polityka śródziemnomorska Unii Europejskiej / Grażyna Bernatowicz -- Ewolucja Układu Europejskiego a przemiany w stosunkach Polska-Unia Europejska / Jerzy Menkes -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Formalny zakres działania Unii Zachodnioeuropejskiej / Jarosław Gryz -- RECENZJE - OMÓWIENIA : RAMSES 96. Rapport Annuel Mondial sur le Système Economique et les Stratégies / Stanisław Parzymies -- Gerard Delanty: Inventing Europe: Idea, Identity, Reality / Franciszek Gołembski -- Zalmay M. Khalilzad: From Containment to Global Leadership? America and the World after the Cold War / Jadwiga Stachura -- Janusz Kaczurba, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (red.): Od GATT do WTO. Skutki Rundy Urugwajskiej dla Polski / Paweł Wieczorek -- Stanisław Michałowski, Mieczysław Szostak (red.): OECD a Polska / Jerzy Menkes -- Leszek Balcerowicz: Socialism, Capitalism, Transformation / Katarzyna Żukrowska -- Paweł Bożyk: Polityka gospodarcza Polski 1985-2000 / Katarzyna Żukrowska -- Dariusz Popławski: Austriacka polityka neutralności 1955-1995 / Stanisław Sulowski -- Jarosław Spyra: Polityka zagraniczna Brazylii w latach 1930-1954 / Marcin Kula -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1995

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.