Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.7, z.2 = 28 (1954)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

Konferencja Genewska - ważny etap walki o pokój -- Układ o bezpieczeństwie zbiorowym w Europie gwarancją pokoju i bezpieczeństwa narodów / Witold Larski -- Walka ZSRR o bezpieczeństwo zbiorowe w okresie międzywojennym / Bolesław Jaworznicki -- Francja przeciwko europejskiej wspólnocie obronnej / Mieczysław Bibrowski -- Rewizjonizm zachodnio-niemiecki - niebezpieczeństwo ogólnoeuropejskie / Klemens Kęplicz -- Amerykański sabotaż umowy o repatriacji jeńców wojennych w Korei / Wojciech Chwalisz -- X Konferencja Organizacji Krajów Amerykańskich w Caracas / Anna Tuszyńska -- Sprawozdanie Komisji Gospodarczej ONZ dla Europy za 1953 r. / Tadeusz M. Dąbrowski -- IX sesja Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ / Zofia Dobrska -- Handel niewolnikami w Afryce Środkowej / George Bidwell -- Nowy krok na drodze do remilitaryzacji Niemiec zachodnich / H. K. -- Z prasy zagranicznej - Na marginesie wypadków w Egipcie -- RECENZJE : Artur Eisenbach - Hitlerowska polityka eksterminacji Żydów / Aleksander Wolski -- Bonn bereiet Revanchekrieg vor / T. M. -- Kurt Pritzkoleit - Manner, Machte, Monopole - Hinter den Türen der westdeutschen Wirtschaft / Mieczyslaw Tomala -- Konstantin Prinz von Bayern - Der Papst - Ein Lebensbild / Aleksander Michalski -- Albert Kesselring - Soldat bis zum letzten Tage / Stanisław Szernic -- Los Archives Secretes de la Wilhelmstrasse, tom IV. Les suites de Münich (Octobre 1938 - Mars 1939) / Ignacy Bukacz -- BIBLIOGRAFIA ZAGADNIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH ZA M-CE LUTY-MARZEC 1954 -- CHRONOLOGIA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH ZA M-CE LUTY-MARZEC 1954.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1954

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.