Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.10, z.3 = 60 (1957)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Z miesiąca na miesiąc / Verax -- Polska a kraje Azji / Edward Słuczański -- U źródeł polityki zagranicznej Burmy / Klemens Kęplicz -- Chiny - nasz partner handlowy / Tadeusz Palacz --Japonia między Wschodem a Zachodem / Ignacy Sachs -- Uwagi na temat XI Sesji ONZ / Jerzy Sztucki -- FAKTY I KOMENTARZE : Nowe państwo: Ghana -- Indie przed wyborami - Dyplomacja francuska w sprawie Algeru -- Wokół dyskusji nad polityką zagraniczną NRF -- O wspólnym rynku -- Na marginesie zjazdu socjalistów włoskich -- Generałowie i admirałowie amerykańscy o bazach wojskowych -- RECENZJE : Frank Moraes - Jawaharlal Nehru India's Prime Minister / I. S. -- Tibor Mende - Nehru: conversations on India and World Affairs / I. S. -- K. M. Panikkar - Asia and Western Dominance / Ł. Hirszowicz -- Virginia Thompson & Richard Adloff - Minority Problems in Southeast Asia / A. Neuman -- W. F. Wertheim - Indonesian Society in Transition / A. N. -- BIBLIOGRAFIA -- CHRONOLOGIA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH LUTY 1957.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1957

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.