Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.10, z.5 = 62 (1957)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Z miesiąca na miesiąc / Verax -- Układ polsko-radziecki z perspektywy 12 lat -- Wspólnota krajów socjalistycznych a polityka światowa -- O wielostronnej polityce gospodarczej / Tadeusz Łychowski -- Niemiecki historyk o polskiej polityce zagranicznej w latach 1931-1939 / Jerzy Kowalewski -- FAKTY I KOMENTARZE : Wyniki wyborów w Indiach -- Czy koniec kryzysu w Indonezji? -- "Spokój panuje w Jordanii" -- Udział terytoriów zamorskich we wspólnym rynku -- Opinia publiczna w Niemczech wypowiada się przeciw uzbrajaniu armii NRF w broń atomową -- Sytuacja w Hiszpanii -- KRONIKA ONZ -- RECENZJE : Eduard Herriot - Episodes 1940-1944 / S. Zabiełło -- W. S. Woytynsky, E. S. Woytynsky - World Commerce and Governmets / Z. Dobrska -- United Nations - Economic Survey of Europe / J. Zdanowicz -- Frederic Bentham - The Colombo Plan and other essays / I. Sachs -- BIBLIOGRAFIA -- CHRONOLOGIA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH KWIECIEŃ 1957.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1957

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.