Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.10, z.12 = 69 (1957)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

Z miesiąca na miesiąc / Mat -- Polityka wschodnia NRF / Józef Frieske -- Niektóre zagadnienia Środkowego Wschodu z perspektywy 1957 roku / Marek Gdański -- Z problemów uprzemysłowienia krajów gospodarczo słabo rozwiniętych / Aleksander Nowicki -- Z DOKUMENTÓW DYPLOMATYCZNYCH II WOJNY ŚWIATOWEJ : Sprawa polska w korespondencji wojennej Stalina z Churchillem, Rooseveltem i Trumanem -- FAKTY I KOMENTARZE : O nowych formach zarządzania gospodarką narodową w ČSR i NRD -- Skandynawska Unia Gospodarcza -- SPD po wyborach do Bundestagu -- Wybory w Turcji -- Broń dla Tunisu -- Kongres RDA w Bamako -- Argentyna przed wyborami -- RECENZJE : Wydawnictwa źródeł do genezy II wojny światowej - notatka bibliograficzna / J. Frieske -- Henry Kissinger - Nuclear Weapons and Foreign Policy / W. Nagórski -- Brocking Institution - The Changing Environment of lnternational Relations / Z. Dobrska -- Polemika : W sprawie recenzji książki M. Gdańskiego "Bliski i Środkowy Wschód 1945-1955" - uwagi autora -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- BIBLIOGRAFIA -- CHRONOLOGIA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH LISTOPAD 1957.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1957

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.