Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.34, z.1 = 333 (1981)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY. STUDIA -- Polska w dobie Madrytu / Marian Dobrosielski -- Nienaruszalność granic i integralność terytorialna w układach Polska - NRD i Polska - RFN / Janusz Symonides -- Francuska polityka wschodnia w latach 1974-1980 / Roman Kuźniar -- Perspektywy dialogu SALT po wyborach w USA / Zdzisław Szczerbowski -- Współpraca międzynarodowa w kosmosie / Peter Jankowitsch -- Ekonomiczne aspekty poza handlowej współpracy NRD - RFN / Stanisław Michałowski -- Polityka zagraniczna Turcji / Beata Nitecka-Jagiełło -- Teoretyczne aspekty polityki zagranicznej Polski / Artur Bodnar, Waldemar J. Szczepański -- MATERIAŁY. PRZEGLĄDY -- Pojęcie "państwa rozwijające się" w świetle prawa międzynarodowego / Wojciech Forysiński -- Doświadczenia współpracy inwestycyjnej Wschód - Zachód - Południe / Karl-Hermann Fink -- INFORMACJE • SPRAWOZDANIA -- Nagrody Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych za rok 1979 -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Jacy jesteśmy (Maciej Łuszczkiewicz) / Andrzej Wasilewski -- Wniesznieekonomiczeskije swlazi razwiwajuszczychsia gosudarstw s kapitalisticzeskimi stranami (Jerzy Dudziński) -- Democratic World Government and the United Nations (Barbara Sikorska) / A. Fonseca Pimentel -- Die deutsche Herausforderung "Modell Deutschland fur Europa" ; Kurt Steinhaus: Auferstehung einer Grossmacht? (Mieczysław Tomala) / Gerhard Kade -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1981

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.