Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.34, z.2 = 334 (1981)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY. STUDIA -- Prawne aspekty wykonywania Układu Polska-RFN z 1970 roku / Alfons Klafkowski -- Ewolucja prawno-instytucjonalnych podstaw współpracy gospodarczej Wschód-Zachód / Krystyna Michałowska-Gorywoda -- Kierunek atlantycki w polityce zagranicznej Włoch / Jan Czaja -- Wpływ Francji na funkcjonowanie EWG / Jan Jakub Michałek -- Dyplomacja chinska na Bliskim Wschodzie / Waldemar Figa -- Międzynarodowe aspekty statusu Jerozolimy / Jerzy Piotrowski -- Koncepcje współpracy globalnej / Włodzimierz Anioł -- MATERIAŁY. PRZEGLĄDY -- Udział Senatu USA w nominacjach służby zagranicznej / Lesław Kański -- Runda Tokijska GATT a interesy rolne EWG i USA / Andrzej Wojtyna -- INFORMACJE • SPRAWOZDANIA -- Revista Romana de Studii Internationale (f.g.) -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Paliwa w handlu międzynarodowym (Piotr Mroczkowski) / Jan Danielewski -- La linea de la distención (Marek Grela) / Jorge Fuentes -- Otwietstwiennost w mieżdunarodnom prawie (Krystyna Wiewiórowska) / Wasilij A. Mazow -- Der neue Realismus. Aussenpolitik nach Iran und Afghanistan (Witold M. Góralski) -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1981

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.