Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.34, z.8 = 340 (1981)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY. STUDIA -- Problemy polityki zagranicznej na IX Nadzwyczajnym Zjeździe PZPR / Janusz Symonides -- Napięcia gospodarcze a handel zagraniczny Polski / Bogusław Jasiński -- Tendencje międzynarodowego podziału pracy krajów socjalistycznych / Edward Haliżak -- Strategie śródziemnomorskie / Stanisław Parzymies -- Krzysztof Szczepanik: Ewolucja polsko-włoskich stosunków kulturalnych / Krzysztof Szczepanik -- Społeczno-polityczne konsekwencje wykorzystania dochodów naftowych krajów arabskich / Tadeusz Bartkowski -- Filozoficzne aspekty europeizmu / Witold Murciszewski -- Stosunki ekonomiczne Brazylii z zagranicą / Krzysztof Chinowski -- MATERIAŁY. PRZEGLĄDY -- Oznaczanie granic na mapach zachodnioniemieckich a stosunki Polska-RFN / Jan Burcz -- Pomoc techniczna Międzynarodowej Organizacji Pracy / Bolesław Paździor -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Komunistyczna Partia Chin a Stany Zjednoczone (Krzysztof Makowski) / Zdzisław Góralczyk -- Die Beteiligung der RGW-Lander am Welthundel unter besonderer Berucksichtigung ihres Agraraussenhandels (Józef Misala) / Endre Antal -- Mieżprawitielstwiennyjc konfieriencii. Mieżdunarodnoprawowyje woprosy (Władysław Czapliński) / Boris M. Aszawskij -- La Mediterranee sans les Grands? (Stanisław Parzymies) / Charles Zorgbibe -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1981

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.