Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.34, z.11 = 343 (1981)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY. STUDIA -- Znaczenie Deklaracji polsko-radzieckiej z 18 listopada 1956 roku / Andrzej Wasilkowski -- ZSRR w gospodarce światowej / Kazimierz Starzyk -- Bezpieczeństwo Europy w latach osiemdziesiątych / Adam D. Rotfeld -- Rozwój współczesnej radzieckiej koncepcji pokojowego współistnienia / Wojciech Kostecki -- Energia jądrowa we współpracy europejskiej / Stefan Stefański -- Dylematy amerykańskiej polityki gospodarczej wobec krajów socjalistycznych / Miron Wolnicki -- Międzvnarodowa organizacje eksporterów artykułów rolno-surowcowych / Andrzej J. Klawo -- Metodologiczne aspekty badań nad rozbrojcnism / Lech Kościuk -- MATERIAŁY • PRZEGLĄDY -- Eksploatacja zasobow ropy naftowej na Morzu Północnym / Adam Gwiazda -- DOKUMENTY -- Stosunki polsko-radzieckie w 1956 roku -- RECENZJE. OMÓWIENIA -- Socjalizm i mieżdurarodnyjo ekonomiczeskije otnoszenlja (Kazimierz Starzyk) / Nikołaj P. Szmielow -- Opasnyj biznes toraowcew smiertju (Paweł Wieczorek) / Aleksandr E. Jefromow -- Ruch turystyczny z RFN do Polski. Zagadnienia społeczne i polityczne (Andrzej Sakson) / Stanisław Lisiecki -- Westeuropa. Politische und militarische Integrution (Kazimierz Nowak) -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1981

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.