Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.35, z.3 = 346 (1982)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY I STUDIA -- Cele i uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej / Bogumił Rychłowski -- Eksport państw RWPG do rozwiniętych krajów kapitalistycznych / Józef Misala -- Amerykańska kontrola eksportu do krajów socjalistycznych / Andrzej Rudka -- Kompleks polityczno-akademicki w sferze polityki zagranicznej USA / Lech Kańtoch -- Japońskie koncepcje współpracy gospodarczej w basenie Pacyfiku / Piotr Cyburt -- Problem Tajwanu / Andrzej Halimarski -- Polityka społeczna ONZ / Włodzimierz Anioł -- MATERIAŁY I PRZEGLĄDY -- Raport Sekretarza Generalnego ONZ o związkach między rozbrojeniem a rozwojem / Katarzyna Żukrowska -- Reformy struktury organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN / Marek Pietraś -- RECENZJE I OMÓWIENIA -- Biezopastnost w jaderyjnych wiek i polityka Waszyngtona (Bohdan Tomorowicz) -- Współczesne tendencje w prawie morza (Tadeusz Jasudowicz) -- Państwa członkowskie a wspólnota w prawie i praktyce EWG (Jan Galaster) / Romana Sadurska -- The Oil Industry and Government Strategy in the North Sea (Wojciech Miazgowski) / Oystein Noreng -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1982

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.