Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.35, z.7 = 350 (1982)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY • STUDIA -- MATERIAŁY KONFERENCJI NAUKOWEJ Z OKAZJI XXXV-LECIA PISM -- Polska a główne problemy bezpieczeństwa europejskiego / Józef Czyrek -- System równowagi sił a bezpieczeństwo Europy / Janusz Symonides -- Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów / Józef Kukułka -- Wojskowe aspekty bezpieczeństwa europejskiego w latach osiemdztesiątych / Wojciech Multan -- Ewolucja procesu KBWE a przyszłość bezpieczeństwa Europy / Adam Daniel Rotfeld -- MATERIAŁY • PRZEGLĄDY -- Akt Końcowy KBWE a podstawy prawne bezpieczeństwa europejskiego / Beata Szczechura -- Stany Zjednoczone a Spotkanie Madryckie KBWE / Marek Kasprzyk -- SPRAWOZDANIA. INFORMACJE -- XXXV lat Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (Ryszard Markiewicz) -- DOKUMENTY -- Raport. Niezależnej Komisji do spraw Rozbrojenia Bezpieczeństwa pod przewodnictwem Olafa Palmego (fragment) -- RECENZJE I OMÓWIENIA -- Common Security. A Programme for Disarmament (Andrzej Karkoszka) -- Wnieszniaja politika borba idiej (Franciszek Gołembski) / Szałwa P. Sanakojew, Nikołaj Kapczenko -- Le risque de guerre (Stanisław Parzymies) / Charles Zorgbibe -- Proces formirowanija i osuszczestwlanija wnieszniej puli tiki kapitalisticzeskich gosudarstw (Lech Kościuk) -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1982

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.