Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.35, z.10 = 352 (1982)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY. STUDIA -- Bezpieczeństwo Europy a wydarzenia w Polsce / Marek Grela -- Równowaga sił jako system stosunków międzynarodowych / Janusz Stefanowicz -- Afryka Północna w polityce i strategii USA / Stanisław Parzymies -- "Broń naftowa" w polityce krajów arabskich / Wojciech Szymborski -- Polityka zagraniczna Albanii / Jerzy Robert Nowak -- Ekspansja RPA na Czarnym Lądzie / Marek J. Malinowski -- MATERIAŁY • PRZEGLĄDY -- Rola wielkich korporacji transnarodowych w stosunkach Polski z zagranicą / Jerzy Cieślik, Bogusław Sosnowski -- Problem jednolitości cen surowców i żvwnośct na rynku międzynarodowym / Jerzy Dudziński -- DYSKUSJE -- Gospodarka polska a świat zewnętrzny -- RECENZJE. OMÓWIENIA -- Wojna a prawo międzynarodowe (Marian Flemming) / Remigiusz Bierzanek -- Von Kissinger zu Carter. Entspannung im Widerstreit von Innen- und Aussenpolitik 1969-1981 (Longin Pastusiak) / Gebhard Schweigler -- O azylach i ekstradycji przestępców (Stanisław Hoc) / Bogdan Wierzbicki -- African Socialism or Socialist Africa? (Stefan Stefański) / Abdul Rahman Mohamed Babu -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1982

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.