Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.36, z.2 = 356 (1983)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY • STUDIA -- Odprężenie i napięcia w sytuacji międzynarodowej / Bogumił Rychłowski -- Program pokoju na lata osiemdziesiąte / Wadim W. Zagładin -- Polityka odprężenia a polityka wzmagania napięć / Harald Neubert, Werner Paff -- Kraje rozwijające się na arenie międzynarodowej / Tadeusz Iwiński -- Wyścig zbrojeń a losy kapitalizmu / Nikołaj I. Lebiediew -- Nowy etap współzawodnictwa Stanów Zjednoczonych, EWG i Japonii / Jurij W. Szyszkow -- Antyimperialistyczny sojusz współczesnych nurtów rewolucyjnych / Gyula Bognar Światowy proces rewolucyjny a walka o pokój / Gunter Kuhne -- Współczesny ruch antywojenny / Barna Sarkady Nagy -- MATERIAŁY • PRZEGLĄDY -- Zwrot w amerykańskiej polityce ekonomicznej wobec Polski / Ryszard Ławniczak -- INFORMACJE • SPRAWOZDANIA -- Nagrody Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych za rok 1931 -- DOKUMENTY -- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu PRL pOŚWięcone 25-leciu planu Rapackiego -- Wystąpienie członka Biura Politycznego KC PZPR, ministra spraw zagranicznych Stefana Olszowskiego -- Wystąpienie końcowe posła Ryszarda Wojny -- Uchwała Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu PRL -- DYSKUSJE -- Konflikty regionalne (M. Dobroczyński, W. Giełżyński, S. Parzymies, J. Prokopczuk, F. Ryszka, J Stefanowicz) -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Die Vertrage von Moskau und Warschau. Politische, verfassungsrechtliche und vOIkerrechtliche Aspekte (Jan Barcz) / Claus Arndt -- Współpraca inwestycyjna Wschód-Zachód (Andrzej Wieczorkiewicz) / Eugeniusz Tabaczyński -- Przesiedlenie ludności niemieckiej z Polski po drugiej wojnie światowej w świetle dokumentów (Euzebiusz Basiński) / Piotr Lippóczy, Tadeusz Walichnowski -- Die EntwicklungsIander in der Weltwirtschaft (Stanisław Flejterski) / Wolfgang Ochel -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1983

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.