Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.36, z.4 = 358 (1983)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY • STUDIA -- Praski program pokoju, rozbrojenia i współpracy / Józef Wiejacz -- Bezpieczeństwo ekonomiczne w stosunkach Wschód-Zachód / Stanisław Michałowski -- Inicjatywa środków budowy zaufania ekonomicznego / Józef M. Toczek -- Wojskowe aspekty stosunków Francji z RFN / Stanisław Parzymies -- Jugosławia wobec problemów regionalnego bezpieczeństwa i współpracy / Halina Ognik -- Sukcesja państw w sprawach innych niż traktaty / Władysław Czapliński -- Percepcja i mispercepcja vr stosunkach międzynarodowych / Jerzy J. Wiatr -- MATERIAŁY • PRZEGLĄDY -- Pokojowe współistnienie w dokumentach Organizacji Układu Warszawskiego / Andrzej Czarnocki -- Wielostronne porozumienia państw socjalistycznych o unikaniu podwójnego opodatkowania / Jan Głuchowski -- INFORMACJE • SPRAWOZDANIA -- Historia dyplomacji polskiej (Barbara Janicka) -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Mirowoje socjalisticzeskoje choziajstwo. Woprosy politiczeskoj ekonomii (Mikołaj Waleszko) -- Kosten und Nutzen der deutschen EG-Mitgliedschaft (Wirginia Grabska) / Bernard May -- The Rules 01 the Game. Reform and Evolution in the International Monetary System (Jan J. Michałek) / Kenneth W. Dam -- Koncepcje polskiej polityki zagranicznej 1918-1939 (Jan Przewłocki) / Janusz Faryś Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1983

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.