Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.9, z.1 (1956)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

WIKTOR GROSZ -- ARTYKUŁY : Z miesiąca na miesiąc / Verax -- Sytuacja gospodarcza świata w r. 1955 / Tadeusz Łychowski -- Wybory we Francji / Aleksander Wolski -- Postępujący rozpad kolonializmu / Ignacy Sachs -- Burżuazyjne partie włoskie przeciw polityce współistnienia / Ambragio Donini -- FAKTY I KOMENTARZE : Sesja Rady Atlanckiej w Paryżu - Dehler contra Adenauer - Gaitskell - nowy przywódca, ale dawna polityka -- Zjednoczenie CIO i AFL -- Proklamowanie niepodległości Sudanu -- Jordania a pakt bagdadzki -- RECENZJE : Walter Lippmann - The public philosophy / J. Syskind -- Lo Juań-tsen - Ekonomiczeskije preobrazowanija w Kitajskoj narodnaj respublikie / T. Demczenko-Kruczkowska -- N. Kulagin - Ruina i zubożenie chłopstwa w krajach kapitalistycznych po drugiej wojnie światowej / W. Rómmel -- BIBIJIOGRAFIA -- CHRONOLOGIA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH GRUDZIEŃ 1955.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1956

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.