Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.5, z.3 (1952)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

O traktat pokojowy z Niemcami -- Na marginesie Międzynarodowej Konferencji Gospodarczej w Moskwie -- Wojna bakteriologiczna - zbrodnią przeciw ludzkości / Manfred Lachs -- Marksizm-leninizm naukowa podstawa radzieckiej polityki zagranicznej / N. L. Rubinsztein -- Na nowym etapie walki o demokratyczny pokój dla Niemiec i usunięcie groźby wojny w Europie / Karol Janicki -- Definicja agresji a ustawy o obronie pokoju / Aleksander Bramson -- Remilitaryzacja Austrii / Stanisław Szenic -- Przegląd ważniejszych wydarzeń międzynarodowych za miesiące marzec-kwiecień 1952 r. / Jerzy Górski -- RECENZJE I OMÓWIENIA : Mieżdunarodnyje otnoszenia na Dalniem Wostokie (1870-1945), Moskwa 1951, Akademia Nauk SSSR - Institut Wostokowiedenia, s. 790 / J. Jurkiewicz -- L. M. Leszczyński - Bankroctwo wojennoj ideologii giermańskich impierialistow, Moskwa 1951, Wojennoje Izdatielstwo, s. 344 / H. Tajewicz -- Vragi mira i swobody narodów - agressiwnaja politika i proiski amierikanskowo impierializma protiw Rumynskoj Narodnoj Respubliki - Bucharest 1952, Izdano Ministerstwom Inostrannych Dzieł Rumynskoj Narodnoj Respubliki, s. 153 / B. Jaworznicki -- Auslandische Beteiligungen an westdeutschcn Unternehrnungen, Berlin 1951, Deutsches Wirtschaftsinstitut, s. 519 / M. Tomala -- Weygand - Rappele au service. Memoires, vol. III-eme, Paris, Flammarion, s. 596 / A. Wolski -- BIBLIOGRAFIA ZAGADNIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH ZA M-CE MARZEC-KWIECIEN 1952 -- CHRONOLOGIA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH ZA M-CE MARZEC-KWIECIEŃ 1952 (WKŁADKA).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1952

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.