Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.11, z.4 = 73 (1958)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Z miesiąca na miesiąc / Mat -- Polski projekt utworzenia strefy bezatomowej w Europie / J.S. - Nowe momenty sytuacji na Bliskim Wschodzie / Marek Gdański -- Polska wobec wrześniowego kryzysu czechosłowackiego 1938 r. / Józef Chudek -- DOKUMENTY Z PRZEDEDNIA II WOJNY ŚWIATOWEJ : Polska polityka zagraniczna w świetle archiwów Wilhelmstrasse (1937-1938) -- NIEOPUBLIKOWANE DOKUMENTY : Z tajnej korespondencji Beck-Wieniawa -- FAKTY I KOMENTARZE : Debata "atomowa" w Bundestagu -- W sprawie likwidacji państwowych ośrodków maszynowych na wsi radzieckiej -- Recesja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych -- Reforma konstytucji we Francji -- IV konferencja Rady SEATO -- Walki na Kubie -- RECENZJE : A. A. Berle - Tides of crisis / K. Lapter -- Kolektiv pracovniku Státniho uradu statickeho - Postaveni ČSR v svétovém hospodárstvé / L. Ciamaga -- William Clark - Less Than Kin. A study of Anglo-American relations / W. Larski -- "Nowaja i nowiejszaja istorija" Nr 1-5 / W. Daszkiewicz -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- BIBLIOGRAFIA -- CHRONOLOGIA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH MARZEC 1958.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1958

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.