Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.8, z.5 = 37 (1955)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Dla bezpieczeństwa Europy i pokoju świata -- Z miesiąca na miesiąc / Verax -- O polityce "z pozycji siły" / Manfred Lachs -- Jedność", która jest sprzecznością gospodarczych interesów (II) / Rudolf Lessel -- Walka o pokojowe wykorzystanie energii jądrowej / Wojciech Nagórski -- Wyprawa kijowska Piłsudskiego / Bolesław Jaworznicki -- Z DOKUMENTÓW HITLEROWSKIEGO MSZ -- FAKTY I KOMENTARZE : Z Niemiec zachodnich: Rewizjonizm boński w okresie ratyfikacji układów paryskich -- Rozbieżności w koalicji bońskiej -- Niemiecki kościół ewangelicki a sprawa remilitaryzacji Niemiec zachodnich -- Dymisja premiera Churchilla -- Gabinet Sir Anthony Edena -- Wybory kantonalne we Francji -- Kulisy krwawych walk w Saigonie -- Wielka Brytania partnerem paktu turecko-irackiego -- Zręby bloku państw neutralnych na Bliskim Wschodzie -- Nacisk monopoli amerykańskich na Argentynę -- RECENZJE : Manfred Lachs - Układy indochińskie, Genewa 1954 / J. Sztucki -- Jerzy Swicki - Od Norymbergi do układu paryskiego / M. Tomala -- James R. Shepley i Clay Blair - The hydrogen bomb / J. M. -- M. S. Dragilew - Protiworeczija mieżdu impierialisticzeskimi dierżawami na sowriemiennom etapie / I. Sachs -- F. Zujew - Mieżdunarodnyj impierializm - organizator napadienija panskoj Polszi na Sowietskuju Rossiju (1919-1920) / H. Tajewicz -- CHRONOLOGIA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH KWIECIEŃ 1955

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1955

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.