Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.5, z.6 (1952)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR / Józef Stalin -- Przemówienie na XIX Zjeździe KPZR / Józef Stalin -- Referat sprawozdawczy KC WKP(b) na XIX Zjeździe Partii / G. M. Malenkow --- Zagadnienia międzynarodowe na XIX Zjeździe KPZR / Kazimierz Sidor -- Międzynarodowe znaczenie piątego 5-letniego planu ZSRR / Tadeusz Łychowski -- Plan Schumana - narzędziem imperialistycznej agresji / Witold Larski -- Kolonizacja krajów Ameryki Łacińskiej / Jan Gitlin -- Przegląd waźniejszych wydarzeń miedzynarodowych za miesiące wrzesień-październik 1952 r. / Jerzy Górski -- RECENZJE I OMÓWIENIA : M. Gus - Amierikanskije imperialisty wdochnowitieli miunchenskoj politiki / J. Jurkiewicz -- I. Boldiżar - Amierikanskj] imperializm protiw wiengierskowo naroda / B. Jaworznicki -- Weissbuch über den Generalkriegsvertrag / St. Senic -- Z. Fierlinger - Ve sluzbach CSR. Zdrada ceskoslovenske burzoasie o jejich spojencu / H. Batowski -- Przegląd Wydawnictw Gospodarczych -- Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego -- BIBLIOGRAFIA ZAGADNIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH ZA M-CE WRZES1EŃ-PAŹDZIERNIK 1952 -- CHRONOLOGIA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH ZA M-CE WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1952 (WKLADKA).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1952

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.