Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.8, z.10 = 42 (1955)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Z miesiąca na miesiąc / Verax -- Nowy rozdział powojennej historii Niemiec -- Kryzys w Afryce Północnej i jego znaczenie międzynarodowe / Krzysztof Pomian -- Dziesięć lat peronizmu - próba analizy / Ignacy Sachs -- Niektóre problemy japońskiej polityki zagranicznej / Wojciech Bukowski -- FAKTY I KOMENTARZE : Genewa a amerykańska opinia publiczna -- Choroba prezydenta Eisenhowera i krach giełdowy w Stanach Zjednoczonych -- Kesselring, niedoszły zwycięzca -- Szowinistyczny akompaniament pokojowych zapewnień -- Dlaczego ustąpił Paul Sethe? -- Fala strajków na Zachodzie -- Fiasco Konferencji Trzech w sprawie Cypru -- "Times" o państwie podziemnym w Kenii -- RECENZJE : Ou va l'Union Francaise? - Du colonialisme a l'association -- Paul Mus - Le destin de l'Union Francaise / I. Bukacz -- Robert Rezette - Les parfis politiques marocains / H. Tajewicz -- Adalbert Weinstein - Keiner Kann den Krieg gewinnen - Strategie oder Sicherheit? / A. O. -- Stetson Kennedy - Przewodnik po rasistowskiej Ameryce / Z. Stański -- CHRONOLOGIA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH WRZESIEŃ 1955.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1955

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.