Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.5, z.4 (1952)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

Polityka zagraniczna Polski Ludowej -- Marksizm-leninizm naukowa podstawa radzieckiej polityki zagranicznej (dokończenie) / N. L. Rubinsztein -- Uwagi na marginesie pożyczki stabilizacyjnej w 1927 roku / Vidi -- Ekspansja ekonomiczna monopoli zachodnioniemieckich / Mieczysław Tomala -- Armia Europejska - odrodzenie Wehrmachtu / Henryk Kowalski -- Jugosławia - forpoczta Wallstreetu / Nicola Sandulovic -- Skandynawia w orbicie amerykańskiego imperializmu / Witold Nowicki -- Objawy kryzysowe w gospodarce amerykańskiej / Jerzy Zdanowicz -- Przegląd ważniejszych wydarzeń międzynarodowych za miesiące maj-czerwiec 1952 / Jerzy Górski -- RECENZJE I OMÓWIENIA : Narodi Latisnkoj Amieriki w borbie protiw amierikanskowo impierializma / Z. Stański -- N. M. Lemin - Obostrenije krizisa w britanskoj imperii posle wtoroj mirowoj wojny / A. Skowroński -- W. Langer, S. E. Gleason - The challenge to isolatlon / J. Frieske -- The memoiros of Herbert Hoover - Years of adventure 1874-1920 / I. Bukacz -- E. v. Weizsäcker - Erinnerungen / S. Szenic -- O. Meissner - Staatssekretar unter Ebert - Hindenburg - Hitler / S. Szenic -- Życie Słowiańskie - Nr 4, 1952 -- BIBLIOGRAFIA ZAGADNIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH ZA M-CE MAJ-CZERWIEC 1952 -- CHRONOLOGIA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH ZA M-CE MAJ-CZERWIEC 1952 (WKŁADKA).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1952

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.