Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.13, z.5 = 98 (1960)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Refleksje przed konferencją na szczycie -- Niektóre zagadnienia polityki zagranicznej Związku Radzieckiego / Piotr Abrasimow -- Ewolucja ustrojowa Wspólnoty Francuskiej / Ludwik Dembiński -- NIEOPUBLIKOWANE DOKUMENTY : Rozmowy Beck-Göring z 23 lutego 1938 r. / opracował Józef Chudek -- MATERIAŁY : Sytuacja gospodarcza głównych krajów świata w r. 1959 / Jerzy Zdanowicz -- Organizacje nacjonalistyczne w Niemczech Zachodnich / Barbara Osińska -- Akademia Prawa Międzynarodowego w Hadze w r. 1959 / Roman Jasica, Stanisław Nahlik, Jerzy Sztucki -- Nowe państwo w Afryce / Jerzy Prokopczuk -- RECENZJE : J. A. Jewienko: Woprosy planirowanija w SSSR na sowremiennom etapie / Zbigniew Lewandowicz -- Osteuropa Handbuch - Polen / Mieczysław Tomala -- Ryszard Gradowski: Polska 1918-1939. Niektóre zagadnienia kapitalizmu monopolistycznego / Joanna Grzywicka -- Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów. Tom II / Stefan Boratyński -- C. J. Sulzberger: What's wrong with U.S. foreign policy / W. L. -- Sowietskaja litieratura po mieżdunarodnomu prawu. Bibliografia 1917-1957 / Ludwik Gelberg -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- BIBLIOGRAFIA -- POLSKA I ZAGRANICA -- Komunikat o wynikach konkursu rozpisanego przez redakcję Spraw Międzynarodowych na pracę pt.: Strefa ograniczonych zbrojeń w Europie jako problem prawa międzynarodowego -- Komunikat o konkursie na prace z zakresu problematyki niemieckiej.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1960

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.