Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.13, z.10 = 103 (1960)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Wielki Syn ludu niemieckiego / Ostap Dłuski -- Międzynarodowa sytuacja Kuby / Walenty Daszkiewicz -- Neutralność Austrii / Stanisław E. Nahlik -- NIEOPUBLIKOWANE DOKUMENTY : Działalność polskich organizacji w Galicji w świetle rosyjsko-austriackiej korespondencji dyplomatycznej z okresu 1906-1912 / opracował Stefan Arski -- MATERIAŁY : Współpraca między Polską i NRD / Wirginia Grabska, Barbara Osińska -- Cypr - niepodległość bez samookreślenia / Marek Gdański -- Rola kół wojskowych w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych / Longin Pastusiak -- Wydatki zbrojeniowe krajów gospodarczo zacofanych a proces wzrostu / Michał Dobroczyński -- RECENZJE : Alfons Klafkowski: Umowa poczdamska z dnia 2 sierpnia 1945 r. / Mieczysław Tomala -- Ministierstwo Inostrannych Dieł SSSR. Dokumienty Wnieszniej politiki SSSR. T. III. 1 lipca 1920 - 18 marca 1921 / Stanisław Zabiełło -- Economics of international migration. Proceedings of a Conference held by the International Economic Association / Kazimierz Żygulski -- John Stonehouse: Prohibitet immigration / Szymon Chodak -- Ivone Kirkpatrick: The inner circle / Alexandra Wyganowska -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Mlędzynarodowych -- BIBLIOGRAFIA -- POLSKA I ZAGRANICA.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1960

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.