Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.13, z.11 = 104 (1960)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Artykuł wstępny - Węzłowe problemy współczesności na forum ONZ -- Niektóre problemy postępu technicznego w ZSRR / Zbigniew Lewandowicz -- Ewolucja władzy Prezydenta USA w sprawach zagranicznych / Janusz Stefanowicz -- Polityka zagraniczna Rumuńskiej Republiki Ludowej / Edwin Glazer -- MATERIAŁY : Nowa fala rewizjonizmu i militaryzmu w NRF / Mieczyław Tomala -- XV Zgromadzenie Plenarne Światowej Federacji Towarzystw Przyjaciół ONZ (WFUNA) / Roman Jasica -- Kryzys laotański na nowym etapie / Marek Gdański -- Ewolucja ustrojowa Niemieckiej Republiki Federalnej / Kazimierz Nowak -- Problem Somali / Stanisław Zabiełło -- RECENZJE : Huberman Leo, Sweezy Paul M.: Cuba. Anatomy of a revolution / Walenty Daszkiewicz -- Diplomatie unserer Zeit. La diplomatie contemporaine. Contemporary diplomacy. Beitrage aus dem Internationalen Diplomaten-Seminar Klesseheim / Stanisław Nahlik -- T. Walter Wallbank: A short history of India and Pakistan / Bogusław Mrozek -- Janusz Pajewski: Mitteleuropa. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie I wojny światowej / Stanisław Zabiełło -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- BIBLIOGRAFIA -- POLSKA I ZAGRANICA.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1960

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.