Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.14, z.3 = 108 (1961)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Interwencja pod flagą ONZ -- Likwidacja systemu kolonialnego - rewolucyjny proces dziejowy / Marek Gdański -- Zagraniczne środki finansowania krajów gospodarczo zacofanych / Michał DObroczyński -- MATERIAŁY I PRZEGLĄDY : O dalszy rozwój radzieckiego rolnictwa / Zbigniew Lewandowicz -- Nowy etap konfliktu algierskiego / Witold Larski -- Układ Ogólny o Cłach i Handlu (GATT) a interesy Polski / Zbigniew Augustowski -- Francuska "siła uderzeniowa" / Stanisław Zabiełło -- Zagadnienie reformy rolnej w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej / Waldemar Rómme -- NA ŁAMACH CZASOPISM ZAGRANICZNYCH : Problemy międzynarodowego socjalistycznego podziału pracy / opracowali: Maciej Deniszczuk i Lesław Skibiński -- RECENZJE : Thomas K. Finletter: Foreign po1icy. The next phase. The 1960 s. / W.L. -- Sékou Touré: Experience guineenne et unite africainé / Edward SzymańSki -- Narciso Bassols Batalla: La Revolution Mexicana couesta abajo / Waldemar Rómmel -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- Bibliografia -- Problematyka międzynarodowa w piśmiennictwie polskim -- Chronologia ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1961

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.