Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.14, z.8 = 113 (1961)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Sytuacja prawna Niemieckiej Republiki Demokratycznej / Ludwik Gelberg -- Strategia amerykańska i Europa / Janusz Stefanowicz -- MATERIAŁY I PRZEGLĄDY : Programy wyborcze zachodnioniemieckich partii politycznych / Kazimierz Nowak -- Niektóre aspekty stosunków USA - Kuba / Waldemar Rómmel -- Wrzenie w Iranie / Stanisław Zabiełło -- Międzynarodowy system powiernictwa / Halina Okularczyk -- Stanisław E. Nahlik: XIII Kongres prawa międzynarodowego / Stanisław E. Nahlik -- DOKUMENTY Z HISTORII NAJNOWSZEJ : Konferencja Teherańska szefów rządów trzech wielkich mocarstw (II) -- RECENZJE : Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów. Tom III. Wstęp i opracowanie Ludwika Gelberga / Stefan Boratyński -- Robert d'Harcourt: L' Allemagne et l'Europe / Paweł de Laval -- Morley Ayearst: The British West Indies - the search for self-government. Knowles Willam H.: Trade union developmentand industrial relations in the British West Indies / Aleksander Żaruk-Michalski -- Sowietskij Jeżegodnik Mieżdunarodnogo Prawa / Andrzej Skowroński -- S. A. Gonionski: Łatinskaja Amierika i SSzA 1939-1959. Oczerki istorii diplomaticzeskich otnoszenji / Walenty Daszkiewicz -- Odpowiedzi na pytania czytelników -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- Problematyka międzynarodowa w piśmiennictwie polskim -- Chronologia ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1961

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.