Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.14, z.11 = 116 (1961)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Artykuł wstępny: W 44 Rocznicę -- Instrumenty współczesnej dyplomacji / Manfred Lachs -- Kształtowanie się założeń programowych polityki Polski Ludowej wobec problemu Niemiec / Andrzej Skowroński -- Państwa Brazzaville / Tadeusz Łętocha -- MATERIAŁY I PRZEGLĄDY : Sytuacja polityczna Finlandii / Stanisław Zabielło -- Od obalenia Li Syn Mana do rewolty generałów / Bogusław Zakrzewski -- Na marginesie konferencji w Punta del Este / Roman Włodek -- Ostforschung (Badania wschodnie) / Adolf Donath -- DOKUMENTY Z HISTORII NAJNOWSZEJ : Francja wobec zbliżenia polsko-niemieckiego w latach 1933-1934 / opracowała Zdzisława Kołodziejczyk -- RECENZJE : Zygmunt Modzelewski: Polityka zagraniczna Polski. Artykuły oraz przemówienia / Stefan Boratyński -- Ministerstvo Zahraničnich Veci CŠR. Ministerstvo Zahraničnich Veci SSSR. Československo-Sovetske vztahy v dobe velke vlastenecke valky 1941-1945. Dokumenty a materialy / Stefania Stanisławska -- Hans Morgenthau: The purpose of American politics / Longin Pastusiak -- M. W. Antjasow: Sowriemiennyj panamerykanizm / Sława Tomiczek -- Listy do redakcji -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- Bibliografia -- Chronologia ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1961

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.