Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.15, z.2 = 119 (1962)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Artykuł wstępny: Dwudziestolecie PPR -- Doktryna Hallsteina w świetle prawa międzynarodowego (II)/ Remigiusz Bierzanek -- Sekretarz Generalny ONZ. Ewolucja i tendencje / Renata Sonnenfeld -- MATERIAŁY I PRZEGLĄDY : Sprawa Irianu Zachodniego / Sławoj Szynkiewicz -- Organizacja Paktu Pólnocnego Atlantyku (NATO), cz. II / Wojciech Morawiecki -- Remilitaryzacja Niemiec w roku 1935 / Jan Kremer -- Penetracja gospodarcza Stanów Zjednoczonych w Kanadzie / Władysław Mastalski -- RECENZJE : Paul Gache, Robert Mercier: L'Allemagne et l'Afrique. Analyse d'une pénétration économique comtemporaine / Michał Dobroczyński -- D. F. Fleming: Ihe Cold War and its origins 1917-1960. T. I i II / Witold Larski -- Helmut Schmidt: Verteidigung oder Vergeltung / Jerzy Kałuski -- Odpowiedzi na pytania czytelników -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- Problematyka międzynarodowa w piśmiennictwie polskim -- Chronologia ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1962

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.