Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.15, z.3 = 120 (1962)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Neokolonializm wobec rewolucji narodowowyzwoleńczej / Jerzy Prokopczuk -- Teoria i praktyka prawa do samoobrony zbiorowej / Andrzej Skowroński -- MATERIAŁY I PRZEGLĄDY : Hitlerowscy dyplomaci w NRF / Aleksander Droźdźyński -- Unia Zachodnio-Europejska / Wojciech Morawiecki -- Sytuacja w posiadłościach kolonialnych w Krajach Karaibskich / Aleksander Żaruk-Michalski -- Międzynarodowa Organizacja Pracy / Maria Matey -- NA ŁAMACH CZASOPISM ZAGRANICZNYCH : Rozbrojenie / opracowali Janusz Gilas i Andrzej Towpik -- RECENZJE : Problemy Polonii Zagranicznej. Rocznik, t. I / Krystyna Murzynowska -- Ministierstwo Inostrannych diel SSSR. Dokumienty wnieszniej politiki SSSR, t. V / Stanisław Zabiełło -- A.J.P. Taylor: The origins of the Second World War / Witold Larski -- N.J. Gawriłow: Zapadnaja Afrika pod gniotom Francii 1945-1959 / Tadeusz Łętocha -- Odpowiedzi na pytania czytelników -- Z życia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- Bibliografia -- Chronologia ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1962

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.