Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.16, z.11 = 140 (1963)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : 46 lat pokojowej polityki / Adam Kruczkowski -- Walka o słuszną linię / Ryszard Lipiński -- Kształtowanie się ruchu narodowowyzwoleńczego w Afryce Zachodniej / Jerzy Prokopczuk -- Rolnictwo NRF po roku 1945 / Werner Rosenberg -- MATERIAŁY I PRZEGLĄDY : Reformy społeczne i neutralizm w Algierii / Zbigniew Dobosiewicz -- Rozwój polsko-jugosłowiańskiej współpracy gospodarczej / Jerzy Drewnowski -- Departamenty sił lądowych, morskich i powietrznych / Longin Pastusiak -- Międzynarodowe organizacje łączności (UIT-UPU) / Jan Karaś -- RECENZJE : Dokumienty wnieszniej politiki SSSR, t. VII / Stanisław Zabiełło -- Janusz Sobczak: Przesiedleńcy w NRF / Adam Daniel Rotfeld -- Finn Seyersted: United Nations forces. Some legal problems / Jerzy M. Sawicki -- Imperialistische "Integration" in Westeuropa / Wirginia Grabska -- Bibliografia -- Chronologia ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1963

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.