Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.17, z.5 = 146 (1964)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Komentarz miesiąca -- Współzawodnictwo amerykańsko-radzieckie w produkcji przemysłowej / Zbigniew Lewandowicz -- Karta Narodów Zjednoczonych i praktyka stosunków międzynarodowych / Sławomir Dąbrowa -- Francuska siła uderzeniowa / Julian Lider -- Pomoc NRD dla krajów rozwijających się / Walter Schweinberger -- MATERIAŁY : Polsko-jugosłowiańskie kolokwium poświęcone zagadnieniom światowego handlu i rozwoju (Warszawa, 5-8 marca 1964 r.) : Rozwój handlu światowego - ekonomiczą treścią polityki pokojowego współistnienia / Lucjan Ciamaga -- Problemy handlu światowego i rozwoju ekonomicznego / Draginia Arsić -- Kraje rozwijające się a handel światowy / Zygmunt Chodkiewicz -- Dyskusja (M. Adamović, D. Arsić, Z. Chodkiewicz, L. Ciamaga, Z. Dobosiewicz, M. Dobroczyński, V. Dragomanović, P. Freiberg, A. Kruczkowski, Z. Lewandowicz, O. Riha, E. Zapotocky, J. Zdanowicz) -- PROFILE POLITYCZNE : Abdullah As-Sallal -- Dirk Uipko Stikker -- Norodom Sihanouk / opracował Andrzej K. Konopacki -- RECENZJE : Planowanie w niektórych krajach Afryki. Praca zbiorowa pod red.J. Halperna / Janusz Tereszyński -- SSSR i strany Afriki 1946-1962 / Jerzy Prokopczuk -- Francis Rosenstiel: Le principe de "supranationalité". Essai sur les rapports de la politique et du droit / Bogumiła Przewoźnik -- Euzebiusz Basiński: Bastion pokoju między Odrą a Labą. Powstanie i rozwój NRD / Piotr Lippóczy -- Allan Dulles: The craft of intelligence / Jacek Śląski -- Nowe książki -- Bibliografia -- Kronika ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1964

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.