Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.18, z.4 = 157 (1965)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Komentarz miesiąca -- Braterska przyjaźń i ścisły sojusz / Adam Kruczkowski -- Wzrost i kierunki rozwoju bułgarskiego handlu zagranicznego / Iwan Budinow -- W sprawie "kryzysu finansowego" ONZ / Jerzy Sawicki -- Ludwik Jankowiak: Problemy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej / Ludwik Jankowiak -- Ruch narodowowyzwoleńczy w Angoli / Kazimierz Kozerski -- MATERIAŁY : Nowa prognoza demograficzna ONZ / Edward Rosset -- 15 lat Rady Europejskiej / Zbigniew Klepacki -- Prawne problemy podziału szelfu korntynentalnego / Ryszard Krzyżanowski -- PROFILE POLITYCZNE : Eduardo Frei Montalba -- Achmed Sukarno / opracował Andrzej K. Konopacki -- RECENZJE : Jerzy Kleer: Trzeci świat a socjalizm. Warunki i możliwości wyboru dróg rozwoju społeczno-ekonomicznego / Bogusław Mrozek -- Rosalyn Higgins: The development of international law through the political organs of the United Nations / Remigiusz Bierzanek -- John J. Johnson: The military and society in Latin America / JKS -- Jerzy Prokopczuk: Historia Afryki w zarysie / Władysław Szczerbic -- Wiesław Iskra: PRL - CSRS - poziom uprzemysłowienia i współpraca gospodarcza / Lucjan Ciamaga -- Nowe książki -- Bibliografia -- Kronika ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1965

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.