Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.18, z.10 = 153 (1965)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Oskar Lange -- Komentarz miesiąca -- Polityka, nowe zadania i obrona DRW (wietnamskie notatki 1965) / Daniel Luliński -- Nowy system ekonomiczny w NRD / Werner Rosenberg -- Polityka zagraniczna Polski w latach 1944--1945 / Włodzimierz T. Kowalski -- MATERIAŁY : Terminologia rewizjonistyczna rządu NRF / Jerzy Sulek -- Międzynarodowy bojkot Republiki Południowej Afryki / Zbigniew Dobosiewicz -- Dyplomacja niemiecka (II) / Jacek Machowski -- PROFILE POLITYCZNE : Henry Cabot Lodge -- Abdul Rahman / opracował Andrzej K. Konopacki -- DOKUMENTY Z HISTORII NAJNOWSZEJ : Konferencja jałtańska szefów rządów trzech wielkich mocarstw / tłumaczył i opracował Walenty Daszkiewicz -- RECENZJE : On political economy and econometrics. Essays in honour of Oskar Lange / Zygmunt Chodkiewicz -- Paul Reynaud: La politique étrangere du gaullisme / Paweł de Laval -- Krzysztof Skubiszewski: Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych. Przegląd zagadnień i analiza wstępna / Remigiusz Bierzanek -- Dell Gillette Hitchner, William Henry Harbold: Modern government, a survey of political science / Teodor Filipiak -- Joseph Oduhe, William Deng: The problem of Southern Sudan / Anna Wolniewicz -- Nowe książki -- Bibliografia -- Kronika ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1965

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.