Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.21, z.1 = 190 (1968)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Niektóre aspekty bezpieczeństwa i współpracy w Europie / Adam Rapacki -- Nowe drogi prowadzące do rozbrojenia / Alva Myrdal -- Współpraca gospodarcza Polski i Związku Radzieckiego / Artur Bodnar -- Globalna strategia i sytuacja wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych / Zygmunt Broniarek -- Kryzys na Bliskim Wschodzie / Jan Dziedzic -- Bońska koncepcja "ładu pokojowego" w Europie / Jerzy Sulek -- DOKUMENTY. PAMIĘTNIKI. WSPOMNIENIA : Raport sekretarza generalnego ONZ o skutkach ewentualnego użycia broni jądrowej / wstęp, wybór i tłumaczenie Roman Jasica -- SPOTKANIA. DYSKUSJE. POLEMIKI : Dwudziestolecie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych -- Badania nad stosunkami międzynarodowymi - przedrniot i metodologia (konferencja naukowa PISM) / Leszek Cyrzyk -- PROFILE POLITYCZNE : John Daniel Lyng -- Hars Tabor / Zbigniew Leśnikowski -- RECENZJE : Józef Sołdaczuk: Handel międzynarodowy / Wirginia Grabska -- Remigiusz Zaorski: Eksploatacja biologicznych zasobów morza w świetle prawa międzynarodowego / Janusz Symonides -- Richard L. Walker, George Curry: The American secretaries of state and their diplomacy / Włodzimierz T. Kowalski -- Yearbook of Air Space Law 1965 / Leon Babiński -- Nowe książki -- Bibliografia -- Kronika ważniejszych wydarzeń międzynarodowych -- Spis treści miesięcznika "Sprawy Międzynarodowe" za rok 1967 (wkładka).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1968

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.