Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.21, z.4 = 193 (1968)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Komentarz: Po spotkaniu w Budapeszcie -- Międzynarodowy Rok Praw Człowieka / Zbigniew Resich -- Stany Zjednoczone a NATO / Longin Pastusiak -- W przededniu kodyfikacji "prawa traktatów" / Stanisław E. Nahlik -- MATERIAŁY. PRZEGLĄDY. INFORMACJE : Nafta Bliskiego i Środkowego Wschodu / Janusz Kaczurba -- Springer czyli monopolizowanie opinii publicznej w NRF / Marian Podkowiński -- DOKUMENTY. PAMIĘTNIKI. WSPOMNIENIA : Cele i założenia NPD / wstęp, wybór i opracowanie Piotr Lippóczy -- SPOTKANIA. DYSKUSJE. POLEMIKI : Echo artykułu o "Tajnym porozumieniu w sprawie Indochin w 1954 roku" -- Przedmiot i metodologia stosunków międzynarodowych : Czy wiedza o stosunkach międzynarodowych jest nauką? / Alexandr Ort -- PROFILE POLITYCZNE : Hilmar T. F. Baunsgaard / Józef Piotrowski -- Nguyen Huu Tho / Władysław Góralski -- RECENZJE : Tadeusz Walichnowski: NRF - Izrael / Mieczysław Tomala -- J. W. Fulbright: The arrogance of power / Ewa Zysman -- Wirginia Grabska: Eksport a wzrost gospodarczy EWG / Józef Sołdaczuk -- Nowe książki -- Bibliografia -- Kronika ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1968

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.