Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.24, z.6 = 231 (1971)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY -- Trzeci świat w poszukiwaniu dróg rozwoju / Jerzy Prokopczuk -- Nowa strategia gospodarcza NRF (część II) / Wirginia Grabska -- Polityczno-militarne skutki inwazji w Laosie / Zbigniew Jar -- Kanada i jej polityka zagraniczna / Michał Szczepański -- Niektóre problemy polityki kolonialnej Portugalii / Tadeusz Łętocha -- Realizacja funkcji operacyjnych przez administrację międzynarodową / Wojciech Morawiecki -- MATERIAŁY. PRZEGLĄDY. INFORMACJE -- Austria sąsiadem Polski / Karol Szyndzielorz -- Polityka wojskowa Torysów - Biała Księga 1971 / Wojciech Multan -- Stany Zjednoczone a handel międzynarodowy / Michał Dobroczyński -- SPOTKANIA • DYSKUSJE • POLEMIKI -- Problematyka dziejów czechosłowackiego ruchu robotniczego w badaniach historyków czechosłowackich / Janusz Berghauzen -- RECENZJE I OMÓWIENIA -- Teheran - Jałta - Poczdam. Dokumenty konferencji szefów rządów trzech wielkich mocarstw (Jerzy Sułek) -- Józef Kukułka: Francja a Polska po traktacie wersalskim 1919-1922 (Remigiusz Bierzanek) -- EFTA a integracja Europy Zachodniej (Zbigniew M. Klepacki) -- Omówienia -- Kronika wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1971

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.