Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.24, z.9 = 233 (1971)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY -- Układ Polska-NRF o podstawach normalizacji stosunków jako element uznania status quo w Europie / Alfons Klafkowski -- Kryzys zimnej wojny / Ryszard Frelek -- Handel Wschód - Zachód a rozwój gospodarczy Europy Wschodniej i Zachodniej / Józef Soldaczuk -- Kierunki rozwoju / Ryszard Markiewicz -- Hiszpania i Europa / Janusz Stefanowicz -- Procesy nacjonalizacji obcego kapitału w Afryce / Zbigniew Dobosiewicz -- MATERIAŁY. PRZEGLĄDY. INFORMACJE -- Ze stosunków polsko-brytyjskich we wrześniu 1939 r. (Na podstawie materiałów archiwalnych Foreign Office) / Henryk Batowski -- Nowe przepisy prawa lotniczego / Andrzej Olszówka -- SPOTKANIA • DYSKUSJE • POLEMIKI -- Rozwój prawa wojennego / Sławomir Dąbrowa -- DOKUMENTY. PAMIĘTNIKI. WSPOMNIENIA -- Wokół politycznego uregulowania konfliktu wietnamskiego / Władysław Góralski -- Odpowiedź rządu PRL na notę Sekretarza Generalnego ONZ U Thanta w sprawie praktycznych kroków podjętych przez państwa-członków ONZ dla wykonania Deklaracji w sprawie Umocnienia Bezpieczeństwa Międzynarodowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne na XXV sesji ONZ -- RECENZJE I OMÓWIENIA -- Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921-1939 (Włodzimierz T. Kowalski) / Jan Ciałowicz -- The New Nations in the United Nations 1960-1967 (Halina Okularczyk) / David A. Kay -- Franciszek Przetacznik: Nietykalność osobista przedstawiciela dyplomatycznego / Franciszek Przetacznik -- Omówienia -- Kronika wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1971

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.