Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.26, z.12 = 258 (grudzień 1973)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

Dwadzieścia pięć lat "Spraw Międzynarodowych" (Michał Dobroczyński) STUDIA. ARTYKUŁY Problemy współczesnych stosunków międzynarodowych / Marian Dobrosielski -- Polityka zagraniczna Polski i stosunki gospodarcze / Michał Dobroczyński -- Polska w gospodarce światowej / Paweł Bożyk -- Tendencje jednościowe w światowym ruchu związkowym / Ryszard Pospieszyński -- Pacta sunt servanda w prawie traktatów 1969 / Kazimierz Kocot -- Przeciw dyskryminacji rasowej i nietolerancji / Zbigniew Resich -- Apartheid a prawo międzynarodowe / Jan Balicki -- Koncepcja unii walutowej krajów socjalistycznych / Józef Rutkowski -- Luka technologiczna a zasady kooperacji przemysłowej RWPG / Marian Guzek, Stanistaw Soltysiński -- Implikacje rozwoju stosunków ekonomicznych między USA a Europą Zachodnią / Kazimierz Tarchalski -- Zmiany układu sił w światowej żegludze morskiej / Stanisław Ladyka -- Laos a problem indochiński / Aleksander Zaruk-Michalski -- Problem Laosu w polityce USA - wybrane zagadnienia / Krzysztof Sten -- PRZEGLĄDY. MATERIAŁY -- Operacje pokojowe ONZ (Andrzej Towpik) -- DOKUMENTY -- Przemówienie Fidela Castro Ruz, I sekretarza KC Komunistycznej Partii Kuby i premiera Rządu Rewolucyjnego na IV Konferencji Krajów Niezaangażowanych w Algierze -- SPRAWOZDANIA • INFORMACJE -- Nagrody Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych za rok 1972 -- RECENZJE -- Stosunki międzynarodowe (Michał Dobroczyński) / Remigiusz Bierzanek -- Układ Polska - NRF z 7 grudnia 1970 r. Podstawy interpretacji w świetle prawa międzynarodowego (Zbigniew Resich) / Alfons Klafkowski -- Historia dyplomacji (Waldemar Michowicz) -- Eksport kapitału (Stanisław Rączkowski) / Józef Rutkowski -- Przywileje i immunitety międzynarodowe (Zbigniew M. Klepacki) / Julian Sutor -- Polityka przestrzennego zagospodarowania krajów Europy Zachodniej (Antoni Kukliński) / Lucjan Ciamaga -- Przedsiębiorstwa wielonarodowe i ich wpływ na gospodarkę światową (Leon Żurawicki) / Ludwik Jankowiak -- Roczny spis treści.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1973

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.