Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.27, z.11 = 268 (listopad 1974)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

STUDIA. ARTYKUŁY -- Proces kształtowania stosunków radziecko-amerykańskich / Michał Godawa -- Stany Zjednoczone w światowych stosunkach gospodarczych. Tendencje i perspektywy / Jan Winiecki -- EFTA w zmienionych warunkach / Józef Misala -- Zachodnioeuropejska unia polityczna a "Europa współpracy" / Michał Łytko -- Społeczno-polityczna doktryna federalizmu / Tadeusz Mendelski -- Artykuły rolno-spożywcze w handlu zagranicznym Polski / Ąndrzej Buszowski, Henryk Olszewski -- Polityka zagraniczna Mongolii / Stefan Kojło -- Odszkodowania RFN dla Polaków / Czesław Pilichowski -- Kierunki radzieckiej polityki zagranicznej w pierwszym okresie lat dwudziestych / Wojciech Materski -- PRZEGLĄDY. MATERIAŁY -- Dwustronne komitety (komisje) współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej państw socjalistycznych (Zbigniew M. Klepacki) -- SPRAWOZDANIA • INFORMACJE -- Nagrody Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych za rok 1973 -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Stosunki polsko-radzieckie w latach 1945-1972. Dokumenty i materiały (Ludwik Malinowski) / Euzebiusz Basiński, Tadeusz Walichnowski -- Ochrona prawna dóbr kultury na forum międzynarodowym w świetle legislacji UNESCO (Wacław Szyszkowski) / Władysław Sieroszewski -- Amierikanskij kapitał w ekonomikie JES (Kazimierz Zabielski) / W. F. Żelezowa -- Internationale Beziehungen (Alina Prystrom) / Arthouros David Calamaros -- Latin American Political Parties; Lateinarnerika. Kontinent in der Krise (Waldemar Rómmel) / Robert J. Alexander -- Diplomaticzeskaja służba skandinawskich stran (Andrzej Górbiel) / P. Bliszczenko, P. A. Chudolin -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEN MIĘDZYNARODOWYCH.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1974

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.