Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.28, z.1 = 270 (styczeń 1975)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

STUDIA • ARTYKUŁY -- Źródła i geneza Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie / Marian Dobrosielski -- Bilans politycznej i gospodarczej współpracy Polski z NRD / Wirginia Grabska, Jerzy Sułek -- Aktualne kierunki polityki zagranicznej RFN / Ryszard Wojna -- Polityka zagraniczna Francji w pierwszym okresie kadencji nowego prezydenta / Barbara Radziewanowska -- Międzynarodowe konwencje dotyczące zanieczyszczenia morza olejami / Wojciech Popiela -- Polityka handlowa EWG wobec państw socjalistycznych / Krystyna Michałowska-Gorywoda, Janusz Rychlak -- Skandynawia a bezpieczeństwo europejskie / Witold Gruszka -- Stosunki gospodarcze Polski z Ameryką Łacińską / Józef Nowicki -- Korporacje międzynarodowe a kraje socjalistyczne / Leon Żurawicki -- Pokojowe współistnienie w myśli politycznej RFN / Piotr Dobrowolski -- Stosunki krajów Ameryki Łacińskiej z Japonią / Tomasz Knothe -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Informacja - element pokojowego współistnienia (Jerzy M. Nowak) / Michał Szulczewski -- Polska w GATT (Zdzisław Rurarz) / Jan Woźnowski -- USA w Azji Południowo-Wschodniej (Marek Hagmajer) / Edward Sluczański -- Kodifikacija i progresiwnoje rozwitije mieżdunarodnogo prawa (Krzysztof Drzewicki) / A.P. Mowczan -- Defeat of a Ideal, A Study of the Self-Destruction of the United Nations (Bolesław Paździor) / Shirley Hazzard -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1975

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.