Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.28, z.3 = 272 (marzec 1975)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

STUDIA. ARTYKUŁY -- Międzynarodowa kooperacja przemysłowa w Europie / Michał Dobroczyński -- Konflikt kambodżański / Michał Herman -- Gospodarka Włoch i jej pozycja wśród rozwiniętych krajów kapitalistycznych / Andrzej Hass, Bogusława Kinda-Hass -- Prawno-polityczne podstawy normalizacji stosunków między Czechosłowacją a RFN / Adam D. Rotfeld -- Integracja naukowo-techniczna krajów RWPG. Kierunki ewolucji / Jan Monkiewicz -- Zaczątki nowego podziału pracy w gospodarce światowej / Gerhard Fels -- Kierunki polityki zagranicznej Austrii / Andrzej Czarnocki -- Reformy struktur i funkcjonowania służby zagranicznej państw kapitalistycznych / Remigiusz Bierzanek -- Polska a Ameryka Łacińska / Waldemar Rómmel -- Rozszerzenie EWG a GATT / Tomasz Bartoszewicz -- SPRAWOZDANIA • INFORMACJE -- XXIX sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ (Andrzej Abraszewski) -- DOKUMENTY -- Karta Ekonomicznych Praw i Obowiązków Państw -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Polska a rynki Europy Zachodniej (Wirginia Grabska) -- Rubel transferowy. Międzynarodowa waluta krajów RWPG (Władysław Jaworski) / Eugeniusz Drabowski -- Przemiany wewnętrzne i polityka zagraniczna Syrii (Tadeusz Fryzel) / Jerzy Skuratowicz, Witold Skuratowicz -- Problemy razwitija ekonomiczeskich otnoszenij mieżdu socjalisticzeskimi i kapitalisticzeskimi stranami (Andrzej Lubbe) -- Germany and Eastern Europa since 1945. From the Potsdam Agreement to Chancellor Brandt's "Ostpolitik" (Stefan Boratyński) -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1975

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.