Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.28, z.6 = 275 (czerwiec 1975)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

STUDIA. ARTYKUŁY -- Zasady kierunki współpracy Polski z ZSRR w polityce zagranicznej / Marian Dobrosielski -- Polsko-francuskie stosunki polityczne / Kazimierz Rozalicz -- Stan i perspektywy polsko-francuskiej współpracy gospodarczej / Mirosław Ruciński, Andrzej Wieczorkiewicz -- Polityka zagraniczna Węgier / Jerzy R. Nowak -- Stagnacja w konflikcie bliskowschodnim / Tadeusz Bartkowski -- Ekonomiczna rola transportu międzynarodowego / Ignacy Tarski Polltyka rolna EWG / Maria Ciepielewska -- Konflikt cypryjski / Beata Nitecka-Jagiełło -- Prawne problemy współpracy w zakresie korzystania z Bałtyku / Jan Łopuski -- Kontrowersje Kongres-Prezydent w sprawach polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych / Kazimierz Nowak -- PRZEGLĄDY • MATERIAŁY -- Formy działalności korporacji międzynarodowych / Gabriel Wujek -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Socjalistyczna integracja gospodarcza. Zasady, formy, przejawy (Stanisław Polaczek) -- Kryzys rodezyjski (Tadeusz Iwiński) / Marek J. Malinowski -- Medunarodni polttićki odnosi (Halina Ognik) / Radovan Vukadinović -- Arabskaja Riespublika Jegipiet: sotrudniczestwo so stranami socializma i ekonomiczeskoje razwitije (1952-1972) (Stanisław Flejterski) / N.A. Uszakowa -- Zionism. Its Role in World Politics (Jerzy Piotrowski) / Lumer Hyman -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1975

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.