Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.28, z.7-8 = 276-277 (lipiec-sierpień 1975)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

STUDIA. ARTYKUŁY -- Współpraca międzynarodowa nowego typu / Józef Kukułka -- Demograficzne następstwa Umowy Poczdamskiej / Józef Kokot -- Żywotna siła przyjaźni radziecko-polskiej / Aleksiej Lebiediew, Borys Pokład -- Przemysł w międzynarodowych stosunkach gospodarczych a strategia rozwoju krajów "trzeciego świata" / Mieczysław Cielecki -- Miejsce NRD w gospodarce światowej / Karl-Heinz Domdey -- Prawne aspekty stosunków między Finlandią a Związkiem Radzieckim / Tadeusz Jasudowicz -- Zgromadzenie Ogólne ONZ / Stefan Boratyński -- Problematyka prawna wspólnych przedsiębiorstw RWPG / Andrzej Janik -- EWG a kooperacja przemysłowa Wschód-Zachód / Tadeusz Kołodziej -- Nowy etap kryzysu rodezyjskiego / Marek J. Malinowski -- Handel zagraniczny Finlandii / Anna Zielińska -- Znaczenie marki RFN wśród walut głównych krajów kapitalistycznych / Edmund Pietrzak -- PRZEGLĄDY. MATERIAŁY -- Inwestycje petrodolarowe w rozwiniętych krajach kapitalistycznych / Jerzy Miłek -- Multinarodowe konsorcja bankowe / Jerzy Mostowy --RECENZJE • OMÓWIENIA -- Encyklopedia organizacji międzynarodowych (Henryk de Fiumel) -- Droga do światowej konferencji rozbrojeniowej (Henryk K. Pać) / Zbigniew Bako -- Aktualnyje woprosy mieżdunarodnogo wozdusznogo prawa (Andrzej Górbiel) -- States in Evolution: Changing Societies and Traditional System in World Politics (Sławomir Klimkiewicz) / George Liska -- Sowietskij Sojuz i Kuba. 15 let bratskogo sotrudniczestwa (Jerzy Świeca) -- Pół wieku dyplomacji amerykańskiej (Marian Ślifierz) / Longin Pastusiak -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEN MIĘDZYNARODOWYCH.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1975

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.