Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.28, z.9 = 278 (wrzesień 1975)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

STUDIA • ARTYKUŁY -- Bezpieczeństwo współpraca europejska a koncepcja pokojowego współistnienia / Bogumił Rychłowski, Janusz Symonides -- Zasady suwerenności i równości państw / Marek Sobolewski -- Pokój w Indochinach i jego reperkusje / Władysław Góralski -- Polityka ChRL wobec Indochin / Stanisław Zyga -- Struktura towarowa handlu Wschód-Zachód. Kierunki doskonalenia / Paweł Bożyk, Marian Guzek -- Kryzys energetyczny świata kapitalistycznego a polityka państw naftowych / Bogusław Jasiński -- Bezpieczeństwo zbiorowe w Azji / Stanisław Gugała -- Problem Erytrei / Jan Weraksa -- Rozwój handlu EFTA-RWPG / Józef Misala -- Polityka integracji militarnej RFN z krajami NATO / Witold Małachowski -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Socjalistyczna integracja gospodarcza (Paweł Bożyk) / Andrzej Wasilkowski -- Kościół rzymskokatolicki a państwa socjalistyczne (Rudolf Buchała) / Stanisław Markiewicz -- Razwiwajuszczi iesia strany i mieżdunarodnoje razdielenie truda (Zbigniew Dobosiewicz) / Erniest J. Obminskij -- Die okonomischen Organe und Organisationen der Vereinten Nationen. Grundriss (Krzysztof Skubiszewski) -- The Law of Warfare. A Summary of Its Recent History and Trends in Development (Andrzej Górbiel) / Frits Kalshoveri -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1975

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.