Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.28, z.11 = 280 (listopad 1975)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

STUDIA. ARTYKUŁY -- Zasady nienaruszalności granic i integralności terytorialnej państw na KBWE / Sławomir Dąbrowa -- ZSRR w gospodarce światowej / Zdzisław Starzyk -- Polsko-radziecka współpraca gospodarcza / Jan Ptaszek -- Kryzys żywnościowy i drogi jego przezwyciężenia / Henryk Olszewski -- Przyczyny współczesnej inflacji światowej / Józef Rutkowski -- Problem symetrii i asymetrii w rokowaniach rozbrojeniowych / Zdzisław Szczerbowski -- Powiązania gospodarki francuskiej z gospodarką światową / Zdzisław Grzelak -- Rola państw Azji Zachodniej i południowej w polityce regionalnej / Beata Nitecka-Jagiełło, Barbara Wizimirska -- Problemy neutralności krajów Azji Południowo-Wschodniej / Aleksander Żaruk-Michalski -- Transport lotniczy w Europie / Zenon Szymańczak -- PRZEGLĄDY • MATERIAŁY -- Umowy konsularne w trzydziestoleciu Polski Ludowej / Barbara Gabryelska-Straburzyńska -- Służba konsularna Polski Ludowej / Mieczysław Majewski -- SPRAWOZDANIA • INFORMACJE -- Nagrody polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych za rok 1974 -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Międzynarodowe stosunki gospodarcze w żegludze (Stanisław Ladyka) / Maciej Krzyżanowski -- Portugalia na zakręcie historii (Brunon Kunowicz) / Tadeusz Iwiński -- Otnoszenija mirnogo sosuszczestwowaniia i mieżdunarodnoje prawo (Problemy mieżdunarodno-prawowogo regulirowanija) (Ludwik Malinowski) / I.I. Łukaszuk -- Aussenpolitik der DDR - fur Sozialismus und Frieden (Jerzy Sułek) -- Japonija w mirowoj politikie (Czesław Pietrzykowski) / D.W. Pietrow -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1975

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.