Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.8, z.6 = 38 (1955)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Z miesiąca na miesiąc / Verax -- Dziesięć lat Organizacji Narodów Zjednoczonych / Aleksander Juszkiewicz -- Traktat Państwowy z Austrią / Anna Karpińska -- Turcja i kraje arabskie / Jaromir Ochęduszko -- Amerykańskie bazy wojskowe / Kazimierz Sidor -- FAKTY I KOMENTARZE : Wybór nowego prezydenta Włoch -- Heinrich von Brentano, minister spraw zagranicznych Niemieckiej Republiki Federalnej -- Hiszpania frankistowska i NATO -- "Brak inicjatywy" czy objawy osamotnienia? -- Walka o cenę kawy -- Napięcie w stosunkach między Afganistanem i Pakistanem -- Amerykańska ofensywa w południowym Wietnamie -- RECENZJE : John Gollan, The British political system - S. Aaronowitch, Monopoly. A study of British monopoly capitalism / A. Szemiński -- I. K. Koblakow - Od Bresta do Rapallo - / Z. Stański -- Les archives secrétcs de la Wilhelmstrasse, t. V / I. Bukacz -- CHRONOLOGIA WYDARZEŃ MIĘDZYNARDDDWYCH MAJ 1955 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1955

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.